Merač elektrickej spotreby

Zobrazené hodnoty pri meraní
Meranie prebieha veľmi jednoducho. Práve tým, že vložíte meraciu zásuvku do klasickej zásuvky, viete do tejto konkrétnej vložiť spotrebič a merať hodnoty jeho aktuálneho príkonu, alebo spotreby elektrickej energie. Tretím ukazovateľom je hodnota CO2, ktorá mohla vzniknúť pri výrobe “spáleného” množstva energie. Hodnota aktuálneho príkonu je však celkom prvá a hlavná vlastnosť, ktorú zariadenie zobrazí po zapnutí. Namerané hodnoty si pritom môžete zresetovať a opäť skúšať ďalej napríklad iné zariadenie. Odchýlku uvádzajú na obale s možnosť len 0,5% “plus mínus”inteligentní domácnost.jpg
Využitie takýchto meračov môže byť napríklad:
Zariadenie, ktoré nám prinesie viac svetla do spotreby a teda objasní, koľko spotrebič reálne spotreboval energie, je určite zaujímavým kúskom. Najmä tam, kde ste si nie celkom istí, ktorý spotrebič reálne odoberá viac energie a aké procesy v domácnosti berú aký prúd. Zariadenie ukazuje hodnoty o spotrebe, produkcii CO2. Hodnoty môžu byť zaujímavé pre tých, ktorí musia sledovať príkon napríklad ak zariadenie chcú použiť pri záložnom zdroji, a potrebujú vedieť či je možné ho použiť v spojení s inými zariadeniami.
Využitie pri popustení fantázie sa nájde aj pri odhadoch a domácom meraní neúsporných spotrebičov. Používateľ vie porovnávať medzi zariadeniami, prípadne je možné odhaliť aj anomálie na hodinách pred domom s tým, čo sa ukazuje na jedinom spustenom spotrebiči. Prípadov, kedy sa dá využiť meranie spotreby, môže byť viac. Závisí od druhu pochybností a potreby.elektroměr.jpg
Testované zariadenie Power Meter
Pri rýchlovarnej kanvici je spotreba viditeľná a jasná, pri práčke je táto spotreba vyššia. Menšia je pri nabíjačke telefónu, no vždy je otázne, ako dlhý čas meraniu venujete. Merač spotreby prináša zaujímavý pohľad na čísla, ktorým možno za bežných okolností ani nevenujeme pozornosť. kW sú tak či onak zväčša hodnoty, s ktorými prichádza väčšina ľudí do kontaktu až pri vyúčtovaní. Merač spotreby Extol je malým jednoduchým zariadením, ktoré ovládať nie je ťažké. Zložené len z troch tlačidiel a pre každé z nich má zobrazenie inej hodnoty. Váhovo ľahký, v zásuvke drží veľmi pevne a rovnako tak drží aj vkladané zariadenie.