© Copyright www.mawile.sk

© Copyright Stanislav Pekar - work. Všetky práva vyhradené.

Autorské právo je na území Slovenskej republiky upravené zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

Tento zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím umeleckého a vedeckého diela, umeleckého výkonu, s výrobou a použitím zvukového a zvukovo-obrazového záznamu, s vysielaním a použitím rozhlasového a televízneho vysielania a v súvislosti so zhotovením a použitím databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového a zvukovo-obrazového záznamu, rozhlasového a televízneho vysielateľa a zhotoviteľa databázy.

Materiály zobrazené alebo uvedené na týchto webových stránkach okrem iného vrátane všetkých dokumentov, súborov, textov podliehajú autorským právam ak nie je pri publikovaných materiáloch uvedené inak.

Publikovať obsah stránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa a s uvedením autora prípadne zdroja.

Text, obrázky, grafiky, zvuk, animácie a videá, ako aj ich usporiadanie na webových stránkach www.mawile.sk podliehajú ochrane autorských práv a ostatným zákonom na ochranu. Obsah týchto webových stránok nesmie byť na komerčné účely kopírovaný, rozširovaný, pozmeňovaný alebo sprístupňovať tretím osobám. Upozorňujeme, že obrázky zverejnené na webových stránkach môžu podliehať autorským právam tretej strany.

Redakčný systém a grafika informačného portálu

Grafika, zdrojové kódy generovaných stránok a všeobecný vzhľad portálu ako aj redakčný systém, na ktorom je postavený, sú predmetom autorských práv. Použiť grafiku či časti zdrojových kódov v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase autora.


Podmienky pre použitie:

Váš prístup na portál a jeho využitie podliehajú nasledovným podmienkam a všetkým relevantným zákonom. Tým, že ste tento portál vyhľadali a prehliadavate ho, tieto podmienky prijímate bez výhrady.

Pri ďalšom používaní tohto portálu ste povinný oboznámiť sa so všeobecnými podmienkami používania.

Tento portál obsahuje odkazy na autorské diela predávajúcich, prípadne aj ich ochranné známky, patenty, vlastníctvo informácií, produkty, technológie alebo iné práva.

Vložiť stránky tohto portálu do rámca iných stránok bez súhlasu prevádzkovateľa je zakázané.

Prevádzkovateľ môže tieto podmienky kedykoľvek zmeniť tým, že tento text zaktualizuje. Je teda na vás, aby ste pravidelne navštevovali túto stránku a kontrolovali si aktuálne podmienky, ktorými ste viazaní.

Copyright © www.mawile.sk/

 
Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne. Zistiť viac Súhlasím